Payday loans

MPT

Magyar Pszichológiai Társaság
1064 Budapest, Izabella u. 46.
Postacím: 1241 Budapest, Pf. 50
Tel.: (+36) 1 461 4521
11991102-02102696-00000000 (ERSTE)
E-mail küldése
Please wait while JT SlideShow is loading images...
A Tesztbizottság megkezdte a pszichológiai mérőeszközök minősítésétMagyar Pszichológiai TársaságAz MPT a FacebookonMagyar Pszichológiai Társaság
Ön itt áll: Tesztbiz

A Tesztbizottságról

Az MPT Tesztbizottsága (a továbbiakban TB) olyan szakmavédelmi szervezet, amely a pszichológiai vizsgáló- és mérési eljárások (továbbiakban tesztek) magyarországi használatának magas szakmai színvonalát hivatott megőrizni és fejlesztését elősegíteni. Az érvényes szakmai, jogi és etikai követelményeknek megfelelő tesztfejlesztés, tesztkiadás, tesztforgalmazás és tesztalkalmazás előmozdításával védelmezi a kliensek, az intézmények és a tesztalkotó és tesztalkalmazó pszichológusok érdekeit. A TB a rendelkezésére álló eszközökkel fellép azokkal a szakemberekkel, pszichológusokkal, magán és jogi személyiséggel rendelkezőkkel, illetve szakmai és nem szakmai intézményekkel, vállalkozásokkal és társaságokkal szemben, akik, illetve amelyek a teszthasználat érvényes szakmai, jogi és etikai szabályait megszegik.

 • A TB elfogadott szervezeti és működési szabályzat szerint működik.
 • A TB kiemelt feladata a hazánkban használt tesztek nyilvántartásba vétele és minősítése, a teszthasználat szakképesítési feltételrendszerének vizsgálata.
 • A TB a teszthasználat és tesztfejlesztés területét érintő témákban tudományos üléseket és szakmai fórumokat szervez.

A Tesztbizottság felépítéséről és elérhetőségéről itt lehet tájékozódni.

 

Tesztminősítés

A hazai minőségi teszthasználat elősegítése érdekében az MPT Tesztbizottsága 2011. május 1-től megkezdi a pszichológiai mérőeszközök minősítését.

A benyújtott tesztek minősítése a nemzetközi gyakorlat (EFPA) irányelvei szerint kialakított szempontok alkalmazásával (l. a benyújtásra szolgáló űrlapot), független szakértők bevonásával történik.

A TB a tesztminősítési folyamaton megfelelőnek bizonyult mérőeszközöket „Kvalifikált Teszt"-nek minősíti, és a honlapján, A minősített tesztek kataszterében folyamatosan, s külön kiadványban időszakosan nyilvánossá teszi. A minősítésen átesett tesztek a „Kvalifikált teszt" védjegy (logó) használatára is jogosultak egyrészt az adott teszten, másrészt pedig a teszttel kapcsolatos kiadói/forgalmazói anyagokban, honlapon. A teszt minősítését öt évenként meg kell újítani.

Minősítésre az adott teszt forgalmazója / kiadója nyújthatja be a mérőeszközt. A minősítési folyamatot az kezdeményezheti, aki a mérőeszköz felett jogilag rendelkezik, annak szerzője, vagy a szerzői jog tulajdonosa.

A tesztek benyújtásának, illetve a folyamat elindításának feltételeiről a TB Szervezeti és működési szabályzata 4. pontjában olvashat.

Tesztek minősítésre az alábbi helyen nyújthatók be.

A tesztminősítésért a TB díjat számol fel. A díjakról itt tájékozódhat.

 

A tesztminősítés díjtáblája

A kiadott tesztminősítés öt évig érvényes.

A teszt komplexitása*
Non-profit célú felhasználás**
For-profit célú felhasználás**
1-3 skálás teszt 20000 Ft 60000 Ft
4-10 skálás teszt 30000 Ft 90000 Ft
11 vagy több skálás teszt 40000 Ft 120000 Ft

* Nem skálás vizsgáló eszközök esetén a tesztbizottság dönti el, hogy milyen bonyolultságú az eljárás.
**A teszt kiadói jogokkal rendelkező benyújtója nyilatkozata alapján.

A feltüntetett összegek 2011. évre érvényes nettó díjak.

 

Tesztek benyújtása minősítésre

Tesztminősítő vizsgálatot kezdeményezhet az adott teszt

 • szerzője, vagy a szerzői jog kizárólagos tulajdonosa
 • a teszt jogi értelemben vett felhasználója (vagyis arra jogosult terjesztője, kiadója, átdolgozója, adaptálója stb.)

A tesztminősítési eljárása az alább letölthető űrlap kitöltéssel indítható. Az űrlap sárgával kijelölt rovatait a benyújtónak kell kitölteni.

A tesztminősítéshez be kell nyújtani:

 • a teszt felvételéhez szükséges anyagokat (instrukciót, kérdéseket vagy tételeket),
 • a teszt kézikönyvét, a felvétel módjára és a teszt kiértékelésére vonatkozó utasításokat
 • a teszt alkalmazóira vonatkozó megkötéseket
 • a teszt konstrukciójával kapcsolatos legfontosabb elméleti és kutatási anyagokat
 • a teszttel kapcsolatos, lehetőleg publikált pszichometriai adatokat:

- megbízhatósági (reliabilitás) adatokat
- érvényességi (validitási) adatokat
- normatív (standard) adatokat

 • a teszt szerzői jogi tulajdonlását, illetve a felhasználását lehetővé tevő jogokat (átdolgozás, stb).

A TB a benyújtott iratok, dokumentációk igazságtartalmáért, szerzői jogi kérdéseiért nem felel, azokat nem vizsgálja. A benyújtott iratok, licencek eredetiségéért a benyújtó vállalja a teljes erkölcsi, és jogi felelősséget.

Az űrlap elektronikus formában az alábbi címre küldendő be: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. . Az elektronikusan nem benyújtható anyagokat az Magyar Pszichológiai Társaság Tesztbizottsága címére (1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.) kell eljuttatni A benyújtott anyagokat a Tesztbizottság bizalmasan kezeli.

 

 

Tesztkataszter

Kialakítás alatt. Tételeket még nem tartalmaz.
A minősítési folyamatba vont és minősített tesztek folyamatosan kerülnek  fel a listába.
 

Aktuális hírek

Legolvasottabb hírek