Payday loans

MPT

Please wait while JT SlideShow is loading images...
A Tesztbizottság megkezdte a pszichológiai mérőeszközök minősítésétMagyar Pszichológiai TársaságAz MPT a FacebookonMagyar Pszichológiai Társaság
Ön itt áll: Szervezet Szekciók Klinikai Gyermekpszichológiai Bemutatkozás

Bemutatkozás

Klinikai Gyermekpszichológiai Szekció Bemutatkozás

A klinikai gyermekpszichológia gyakorlata hazánkban jelentős múltra tekint vissza. Számos iskola teremtett hagyományokat az 1900-as évek kezdetétől, részben az „elmeorvoslás" gyakorlatából, másrészt a gyermekpszichológiai kutatások gazdag tárházából kiindulva. Az utóbbi évtizedekben a klinikai gyermekpszichológiai ellátás - a mentálhigiéniai gondozók és a nevelési tanácsadók profilján túl - egyre több szakterületre terjedt ki. A diagnosztikai, a terápiás és a tanácsadási munka szerves kiegészítőjévé válik a gyógypedagógiai ellátásnak, a korai fejlesztésnek, de olyan, alkalmazott területeken is fontos szerepet tölt be, mint a csecsemőgondozás, és a nevelési intézmények (óvodák, iskolák) munkája.

A képzések és a gyakorlati ellátás színvonalassága mellett sajnálatosan a klinikai gyermekpszichológiai kutatások viszonylag szűkebb spektrumot ölelnek fel. Elsősorban azoknak az egészségügyi intézményeknek a profiljába illeszkednek, ahol az adott betegpopuláció ellátása zajlik. A klinikai szempontú kutatómunkára ugyanakkor nagy szükség van, hiszen a modern eljárások olyan új lehetőségeket nyitnak meg a gyermekkori zavarok megismerésében, amelyek a zavarok többszempontú megértését gazdagítják.

A fenti gondolatokból kiindulva a Klinikai Gyermekpszichológiai Szekció működésének célja kettős. A gyakorlat oldaláról célunk, hogy a különféle gyermekellátó intézményekben folyó klinikai gyermekpszichológiai munka sokfélesége áttekinthető legyen. Kapcsolatot tartunk fenn a különféle profilú intézményekkel (Gyermekpszichiátriai Osztályok, Mentálhigiéniai Gondozók, Nevelési Tanácsadók, Korai Fejlesztő Központok, stb.), és egyfajta információs bázist hozunk létre az ott folyó gyermekklinikai diagnosztikai, és ellátó munka sajátosságairól, lehetőségeiről. A kölcsönös tájékozódás és tájékoztatás szervezett formája az ellátó intézmények közötti kommunikációt, együttműködést is feltétlenül elősegíti.

Másik célunk a kutatómunka elősegítésére, gyakorlatára irányul. Ebből a szempontból fontos kezdeményezésnek érezzük a Pázmány Egyetem Pszichológiai Intézetében évek óta folyó klinikai gyermekpszichológia kutatásokat, amelyek szervesen kapcsolódnak a képzéshez. Ezek közül kiemelném a különféle gyermekkori zavarok kötődésszempontú vizsgálatát, amely nemcsak a klinikai gyermeklélektan iránt fogékony hallgatók szemléletét formálja, de olyan intézményi együttműködésekre ad lehetőséget, ahol a gyakorlat és a kutatás összekapcsolódik.

A Szekció tervezi, hogy minden évben Kutatási Konferenciát rendez, amely bemutatkozási lehetőséget ad a különféle területeken, illetve Intézményekben végzett klinikai gyermeklélektani kutatásoknak, és egyben további együttműködések, tapasztalatcserék kialakításához nyújt terepet.

 

Klinikai Gyermekpszichológiai Szekció Elnök, Titkár

Elnök:
Dr. Hámori Eszter
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológiai Intézet
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: (+36 26) 375 375 / 2570 mellék
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Titkár:
Csabai Krisztina
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológiai Intézet
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1. 
Tel.: (+36 26) 375 375 / 2570 mellék 
E-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
 

Aktuális hírek

Legolvasottabb hírek