Payday loans

MPT

Please wait while JT SlideShow is loading images...
A Tesztbizottság megkezdte a pszichológiai mérőeszközök minősítésétMagyar Pszichológiai TársaságAz MPT a FacebookonMagyar Pszichológiai Társaság
Ön itt áll: A Társaságról Bemutatkozás

Bemutatkozás

MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG

A Magyar Pszichológiai Társaság, amely 1928-ben alakult, az ország egyik legrégibb tudományos társasága. A Társaság célja a magyar pszichológia tudományos közéletének szervezése, a pszichológiai oktatás, kutatás és gyakorlat fejlesztése, a tagok szakmai tájékozódásának elősegítése. A Társaság magas színvonalú ismeretek nyújtásával szerepet vállal a pszichológusok továbbképzésében, az ismeretterjesztésben, a nemzetközi kapcsolatok ápolásában.

Bővebben...
 

Oláh Attila elnöki programja

Tisztelt Közgyűlés, Kedves Kollégák!

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az MPT vezetőségének bizalmat adó jelölése jóvoltából pályázhatok egy olyan hivatás legnívósabb szakmai társaságának elnöki posztjára, amely szakmának személy szerint nagyon sokat köszönhetek és amelynek fejlesztéséért és előmozdításáért őszinte elkötelezettséget érzek. Az MPT elnöki poszt szakmai közösségünk szolgálatára a pszichológiát előre vivő kezdeményezések ösztönzésére és koordinálására kivételes lehetőséget kínál, ezért döntöttem a megtisztelő jelölés elfogadása mellett, világosan érzékelve a feladat súlyát.

Tekintettel arra, hogy az MPT testületi vezetés mellett működik, az elnökségre pályázó abban bízik, hogy amennyiben bizalmat kap, olyan vezetői testületet képes maga köré szervezni, maga mellé állítani, amely a közösen kialakított társasági célokat hatékonyan, maradéktalanul a tagság megelégedettségével találkozva képes valóra váltani. A mindenekelőtt „kell egy csapat” valóságelvet alkalmazva arra fogok törekedni, hogy a pszichológia különböző szakterületeiről megnyerjem azokat az elhivatott lelkes kollégákat (éljenek vidéken vagy a fővárosban) akik elkötelezettek a pszichológia tudomány és praxis fejlődésének előmozdítására.

A csapatépítés fontosságának kiemelése, mint lehetséges elnöki programpont nem azért hangsúlyos, mert pillanatnyilag nem egy kiváló testület vezeti a társaságot, a jelenlegi nagyon is jó, de ez a kitűnő csapat szinte teljes létszámát tekintve 2008-ban kitölti mandátumát („tisztségviselők maximálisan két ciklusra választhatók”) ezért a következő ciklusra szükségszerűen meg kell újulni a társaság teljes vezetésének.

Az MPT jelenlegi vezetőségének valamennyi futó programját (pl. az Európai pszichológus diploma bevezetésének ügye, vagy „A Pszichológia mindenkinek” előadás sorozat folytatása) távlati célkitűzéseit a hazai pszichológia fejlesztését előmozdító elképzelésnek tartom a beindított programok folytatására a tervek megvalósítására meggyőződéssel vállalkozom, ugyanakkor egy elnöki program műfajához igazodva pontokba szedve szeretném kiemelni azokat a célkitűzéseket amelyeket a következő ciklusra prioritásként szeretnék megjelölni és amelyek megvalósításához szeretném megnyerni a tisztelt közgyűlés támogatását.

Bővebben...
 

MPT főtitkári program

Igen nagy megtiszteltetés számomra, hogy az MPT vezetőségének bizalmat adó jelölése jóvoltából pályázhatok társaságunk főtitkári posztjára. Az MPT főtitkári poszt a pszichológiát előrevivő kezdeményezések ösztönzésére és koordinálására kivételes lehetőségeket kínál, ezért döntöttem a megtisztelő jelölés elfogadása mellett.

Az MPT Alapszabálya szerint „a Társaság főtitkára önállóan képviseli a Társaságot, vezeti a Társaság folyamatos feladatainak ellátásához szükséges munkát. Irányítja a Társaság titkárságát. A Társaság alkalmazottai tekintetében munkáltatói jogokat gyakorol. Előkészíti a Vezetőség üléseit és a Közgyűlést. Helyettesíti a Társaság elnökét”. E mondatokból is kitetszik, hogy a Társaság főtitkára a Társaság elnökének – egyik – jobb keze, így csak olyan embernek célszerű a főtitkári posztot elvállalnia, aki az elnökkel harmonikus és eredményes munkakapcsolatot tud kialakítani. Tekintettel arra, hogy a Társaság új elnöke, Oláh Attila professzor úr személyesen kért meg e poszt megpályázására, úgy vélem, az együttműködésünkhöz szükséges kölcsönös bizalomnak nem leszünk híján. Amúgy 33 éve vagyunk az ELTE Pszichológiai Intézetében közeli munkatársak, több éven keresztül tanszéki kollégák és szobatársak.

A fenti körülményeken kívül az alábbi szempontok miatt fogadtam el a főtitkári posztra történő jelölést.

1. Teljes mértékben egyetértek az Oláh Attila elnöki programjában megfogalmazott célkitűzésekkel. Ezek közül az alábbiakat tartom a legfontosabbaknak és egyben olyan programpontoknak, amelyekben kreatív gondolatokkal tudok a megvalósításhoz hozzájárulni.

Bővebben...
 

Aktuális hírek

Legolvasottabb hírek