Payday loans

MPT

Please wait while JT SlideShow is loading images...
A Tesztbizottság megkezdte a pszichológiai mérőeszközök minősítésétMagyar Pszichológiai TársaságAz MPT a FacebookonMagyar Pszichológiai Társaság
Ön itt áll: Szervezet Szekciók Kriminálpszichológiai és Igazságügyi Pszichológiai

Kriminálpszichológiai és Igazságügyi Pszichológiai Szekció

Elnök:
Mityók Csaba
Országos Rendőrfőkapitányság Pszichológiai Labor

E-mail: mityokcs[kukac]gmail.com

argaiv1493

Titkár

Varju Nóra

E-mail: anibysanit[kukac]gmail.com

 

A Magyar Pszichológiai Társaság

Kriminálpszichológiai és Igazságügyi Pszichológiai Szekciójának

Programterve

2013 

 

 

Az újjá/átalakult szekció neve: Magyar Pszichológiai Társaság, Kriminálpszichológiai és Igazságügyi Pszichológiai Szekció

 

A megválasztott vezetőség:

Dr. Kökönyei Gyöngyi Ph.D vezetőségi tag

Dr. Malét-Szabó Erika Ph.D vezetőségi tag

Dr. Németh Rita vezetőségi tag

Dr. Szabó Judit vezetőségi tag

Mityók Csaba, elnök

Varju Nóra titkár

 

A szekció jogutódja a megszűnt Kriminálpszichológiai Szekciónak, azaz a tagok tagsági jogviszonya nem szűnik meg, automatikusan tagjai az új szekciónak.

 Alakulás dátuma 2013. április 25.

Taglétszám (nem teljesen pontosan): 61 fő (más szekciókkal való átfedésben).

 Célja: a magyar kriminálpszichológia és igazságügyi pszichológia fejlesztése, eredményeinek megismertetése, a kriminálpszichológia és igazságügyi pszichológia tudományának ápolása és fejlesztése, a tagok szakmai tájékozódásának segítése, a magyar kriminálpszichológia és igazságügyi pszichológia nemzetközi kapcsolatainak ápolása, a szakmai közélet szervezése, magas szintű szakmai ismeretek nyújtása, szakmai továbbképzés elősegítése, ismeretterjesztés. 

 

A cél érdekében a szekció a Magyar Pszichológiai Társaság keretein belül:

- összefogja, szervezi a kriminálpszichológia és igazságügyi pszichológia hazai művelőinek tevékenységét,

- hazai és nemzetközi rendezvényeket, tudományos üléseket szervez,

- segíti tagjainak részvételét nemzetközi összejöveteleken,

- kapcsolatot létesít nemzetközi társaságokkal,

- javaslatokkal él a kriminálpszichológia és igazságügyi pszichológia művelésének különböző kérdéseiben,

- együttműködik a képző és szakképző intézményekkel, a szakmai kollégiumokkal,

- kriminálpszichológia és igazságügyi pszichológiai oktatásokban részt vesz,

- együttműködik más tagozatokkal és szekciókkal. 

 

Tagot delegál az MPT állandó bizottságaiba, mint az Etikai Bizottság és a Tesztbizottság.

 Az újjáalakult szekció az MPT Közgyűlésének határozata után a szervezési munkákat -tagnévsor, elérhetőség, telefonszám, e-mail cím- követően szeptembertől tematikus szekcióüléseket szervez az alábbi ütemterv szerint:

 2013 szeptember: az igazságügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos adatvédelmi jogszabályok és azok alkalmazása.

Felkért előadó: (később felkérendő) iü. szakértő, Ombudsmani Hivatal, adatvédelmi szakértő.

 

2013 október: szexuálisan bűncselekmény gyermek áldozatainak szakértői meghallgatása, interjúmódszerek.

Felkért előadó: Tomasovszki László iü. szakértő és más szakértők.

 

2013 november: a rendvédelmi szerveknél végzett pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertana.

Felkért előadó: Dr. Malét-Szabó Erika Ph.D r. örnagy, Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Humánigazgatási Szolgálat, Egészségügyi és Pszichológiai Csoport, alapellátó pszichológus, valamint az ORFK képviselői.

 

Budapest, 2013 április 26.

 

Mityók Csaba

MPT Kriminálpszichológiai és Igazságügyi Pszichológiai Szekció

elnök

 

sydney web design

Aktuális hírek

Legolvasottabb hírek