Payday loans

MPT

Please wait while JT SlideShow is loading images...
A Tesztbizottság megkezdte a pszichológiai mérőeszközök minősítésétMagyar Pszichológiai TársaságAz MPT a FacebookonMagyar Pszichológiai Társaság
Ön itt áll: A pszichológiáról Pszichológusképzés Szakpszichológus képzések Tanácsadó szakpszichológus - ELTE PPK

Tanácsadó szakpszichológus - ELTE PPK

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vételi száma: OH-FRKP/1587-10/2007

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Tanácsadó szakpszichológus az alábbi szakági specializáció megjelölésével: munka- és pályatanácsadás specializáció, családi és párkapcsolati tanácsadás specializáció, krízis-tanácsadás specializáció.

A szakirányú továbbképzés képzési területe: bölcsészettudomány

A felvétel feltétele

Pedagógia pszichológia képzési ágban egyetemi szintű pszichológia szakon, illetve pszichológia mesterképzési szakon szerzett szakképzettség.

A szakirányú továbbképzési szak célja a pszichológusok felkészítése arra, hogy a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget tudjanak nyújtani az életvezetési és pályakrízisek, valamint a családi és párkapcsolati problémák megelőzéséhez és megoldásához.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák

A tanácsadó szakpszichológus a tanácsadás eszközeivel a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget tud nyújtani egyéni életvezetési problémák megoldásához, az életszerepek optimalizálásához, az emberi tanulás, kommunikáció, viselkedésváltozás, fejlődés elősegítéséhez. Alkalmas a hagyományos tanácsadási módszerek alkalmazása mellett egy új szemléletű, az egyének és csoportok döntéseit, problémakezelési kompetenciáját, konfliktusmegoldó önállóságát és önfejlesztő képességeit is felszínre hozó tanácsadási feladatkör ellátására, az életvezetés egészét átfogó, illetve specializációjának megfelelő területeken: a pályaválasztási és pályaváltási döntésekben, a pályafejlődés támogatásában, a különféle életvezetési krízisek, valamint a családi és párkapcsolati problémák megelőzésében és megoldásában.

Alkalmazási területek

A képzésben részt vevők szakértelmét mindenekelőtt az ifjúsági tanácsadók, a pályaválasztási tanácsadó intézmények, a családsegítő központok, a speciális nevelőintézmények, a felsőoktatási tanácsadók, a munkaügyi központok, a területi átképző központok, az idős emberekkel foglalkozó intézmények, a menekültügyi központok, a különféle lelki segélyszolgálatok és a drogambulanciák, a katasztrófa, a és veszélyhelyzetek megoldásában a pszichológus szakemberek segítségét igénylő intézmények használják fel, valamint a munkaügyi szervezetekben dolgozó munkavállalási tanácsadók képzésével, továbbképzésével és az iskolai tanácsadó tanárok képzésével foglalkozó felsőoktatási intézmények.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök (szakmai gyakorlat) és az ezekhez rendelt kreditérték

Alapozó képzési szakasz: 60 kredit

Elméleti ismeretek: egészségpszichológia, mentálhigiéné; szakmai etikai és jogi alapismeretek; a tanácsadás elméleti alapjai; a tanácsadás és pszichoterápia; pszichopatológia.

Szakmai gyakorlati képzés: a személyiség alkalmasságának fejlesztése (megfigyelés, tesztvizsgálatok), pszichológiai intervenció és önfejlesztés, a pszichodiagnosztikai módszerek alkalmazása a tanácsadásban, a tanácsadás szupervíziója, esetfeldolgozás, az egyéni és csoportos tanácsadás módszerei. Tanácsadás gyakorlat szakirányú gyakorlóhelyen, továbbá szabadon választható tantervi egységek: pl. TA, drogprevenció, videotréning, coaching, NLP

Specializációs szakasz: 50 kredit

a) Munka- és pályatanácsadás

Elméleti ismeretek: pályalélektan, pályafejlődés-elméletek, pályakutatás, pályaelemzés, pályaválasztási tanácsadás fiataloknak, életpálya-építési tanácsadás, a munkanélküliség kezelésének módszerei.

Szakmai gyakorlati képzés: pszichodiagnosztika a munka- és pályatanácsadásban, az egyéni és csoportos munka- és pályatanácsadás módszerei. Szakmai gyakorlat szakirányú intézményekben.

b) Családi és párkapcsolati tanácsadás

Elméleti ismeretek: a családi konzultáció elméleti alapjai, családterápiás elméletek, a családi rendszer, a családi kommunikáció, a család és környezete.

Szakmai gyakorlati képzés: családterápiás gyakorlat, intervenciós eljárások, családi és párkapcsolati tanácsadás gyakorlat szakirányú intézményekben.

c) Krízistanácsadás:

Elméleti ismeretek: kríziselméletek, fejlődési krízisek serdülő- és ifjúkorban, krízisek felnőttkorban, megküzdési stratégiák krízishelyzetekben.

Szakmai gyakorlati képzés: a krízisintervenció módszerei, a krízistanácsadás speciális problémái, krízistanácsadás szakmai gyakorlat szakirányú intézményben.

A képzési idő: 4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

A szakdolgozat kreditértéke: 10

A költségtérítés díja a 2010/2011-es tanévben: 190.000 Ft/félév

Jelentkezési díj: 9.000 Ft

Képzési napok: havonta 1 alkalommal 3 nap - hétfő, kedd, szerda

Irányszám: 25 < 40

Jelentkezés:

Jelentkezési lap letölthető az ELTE PPK honlapjáról: http://ppk.elte.hu (leendő hallgatóknak/felvételi/diploma után/szakirányú továbbképzések).

Jelentkezési díj befizetéséhez csekk, számla kizárólag az alábbi ímél címen igényelhető:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Elérhetőségek:

ELTE Pedagogikum Központ
Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztály
Doktori és Továbbképzési Osztály
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Ímél: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. @pk.elte.hu / Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. / Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Tel.: 1/461-45-00/3822, 3467, 3856

A jelentkezési lap kötelező mellékletei: oklevél másolat, rövid szakmai önéletrajz

Jelentkezési lap és mellékleteinek postára adási határideje: 2010. július 1.


 

Aktuális hírek

Legolvasottabb hírek